Unia a my

Wsparcie Unii Europejskiej

Wsparcie Unii Europejskiej poprzez regionalne formy pomocy, także przy udziale środków państwa polskiego, stało się znaczącym elementem rozwoju naszej firmy. W ramach projektu pod nazwą: „Wdrożenie w firmie Serwach SJ w Goleniowie innowacyjnej technologii sklejania wielopunktowego opakowań tektury w celu rozszerzenia zakresu oferty” (nr.:WNDRPZP.01.01.03-32-030/12) zakupiliśmy sklejarkę. Pozwoliło to wprowadzić do oferty nowe produkty: kartony klejone 4 pkt oraz klejone 3pkt o rozkrojach powyżej 1700mm - max 2000mm szerokości rozkroju. Poprzez zastosowanie wysoce skutecznych pasów elastomerowych pozwalających precyzyjnie prowadzić wyrób w maszynie, oraz systemowi wyrównywania wprowadziliśmy udoskonalone kartony 3pkt - eliminując  krzywe złożenie oraz o obniżonych krawędziach. Wdrożenie innowacyjnej technologii to także olbrzymi wkład w ochronę środowiska - spadek odpadowości.

Ponadto, dzięki środkom unijnym

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ